ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl astronomische navigatie   Plaatsbepaling van een schip met behulp van methodes ter bepaling van de koers, die berusten op de visuele waarneming van sterren, in het bijzonder de hoogtemeting.
Uitgaande van de ware en de schijnbare beweging van sterren worden coördinatensystemen ingevoerd. Uit de rotatie van de aarde wordt dan een tijdsbepaling afgeleid en de efemeriden bepaald. De meting van de hoek van de hoogte van een ster volgt uit de sextant.
Om een hoogterichtingslijn volgens de hoogtemethode te verkrijgen moet de sextantaflezing ten opzichte van de ware hoogte worden ingevuld. Tegelijkertijd moet voor de gegiste positie of voor een voor de berekening gunstige hypothetische plaats, de berekende hoogte en de berekende azimut worden bepaald. Uit tenminste 2 hoogtewaarnemingen kan men de coördinaten van de positie van het schip berekenen. Voor de bepaling van de berekende hoogte en de berekende azimut bestaan verschillende hoogtetabellen, de hoogterekenlineaal, en de astronomische rekentabel. De astronomische navigatie beschikt bovendien over methodes voor de miswijzingscontrole (miswijzing, tijdazimut, amplitude).
de astronomische Navigation Schiffsortsbestimmung mit Hilfe von Ortungsverfahren, die auf der visuellen Beobachtung von Gestirnen, insbesondere der Messung ihre Höhe beruhen.
Ausgehend von der wahren und der scheinbaren Bewegung der Gestirne werden Koordinatensysteme eingeführt. Aus der Erdrotation wird eine Zeitdefinition abgeleitet und die Ephemeriden erklärt.
Die Messung des Höhenwinkels eines Gestirns erfolgt mittels Sextant. Für die Gewinnung einer Höhenstandlinie nach der Höhenmethode ist die Sextantenablesung zur wahren Höhe zu beschicken. Gleichzeitig ist für den Loggeort oder einen rechengünstigen angenommenen Ort die errechnete Höhe und das errechnete Azimut zu bestimmen. Die eigentliche Standlinie ist dann die Höhengleiche. Aus mindestens 2 Höhenbeobachtungen können die Koordinaten des Schiffsorts ermittelt werden. Für die Bestimmung von errechneter Höhe und errechnetem Azimut existieren verschiedene Höhentafeln, der Höhenrechenschieber und das astronomische Rechengerät. Die astronomische Navigation stellt ferner Verfahren zur Deviationskonstrolle (Fehlweisung, Zeitazimut, Amplitude) zur Verfügung.
en astronomical navigation
celestial navigation
astral navigation
celonavigation

navigation by celestial bodies based on the periodic motion of the stars and their position at a certain point in time and space.
The ship's position is determined by means of the observation of the stars and the measurement of their height. Measurements are taken with a ship's sextant.

fr navigation astronomique  
es navegación astronómica  
it navigazione astronomica