ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl tijdazimut   methode in de astronomische kompascontrole. De methode berust erop, dat het op een bepaald tijdstip berekende azimut van een ster met de op hetzelfde tijdstip door peiling van de ster via het kompas verkregen waarde wordt vergeleken. Het verschil is de miswijzing van het kompas. Bij deze procedure wordt het azimut berekend met behulp van de delen breedte, declinatie en lokale uurhoek.
de Zeitazimut Verfahren der astronomischen Kompaßkontrolle. Das Verfahren beruht darauf, daß das zu einem bestimmten Zeitpunkt errechnete Azimut eines Gestirns mit dem zum gleichen Zeitpunkt durch Peilung des Gestirns über den Kompaß ermittelten Azimutwert verglichen wird. Die Differenz ist die Fehlweisung des Kompasses. Bei diesem Verfahren wird das Azimut mit Hilfe der Stücke Breite, Deklination und Ortsstundenwinkel berechnet.
en time azimuth method of astronomical compass control based on the comparison of the azimuth of a celestial body at a defined point in time with the azimuth determined by means of a compass bearing of the same celestial body. The difference of both values is equal to the incorrect indication of the compass.
fr azimut de temps  
pl    
rus