ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl gegiste positie
gegiste plaats
gegist bestek
  de meest waarschijnlijke (geschatte) positie van een vaartuig bepaald uit onvolledige gegevens of gegevens van twijfelachtige nauwkeurigheid. Een dergelijke positie kan worden bepaald door het toepassen van een correctie op de gegiste positie, evenals voor de geschatte stroom door een geluidslijn te plotten, of door positielijnen van twijfelachtige nauwkeurigheid te plotten.
de gegißter (Schiffs)Ort
Koppelort
Besteckort
Loggeort
gegißtes Besteck
angenommene Position
Schiffsort, der aufgrund unvollständiger Angaben oder Daten bestimmt wird, deren Genauigkeit ungewiß ist. Diese Position kann durch Korrektur des gegißten Orts etwa durch Berücksichtung der Strömung anhand von Lotungen u.ä. festgelegt werden.
> Koppelort
en estimated position
assumed position
point of reckoning
position of fix
dead reckoning position
position of the ship obtained by method of dead reckoning;
estimated position: The most probable position of a craft determined from incomplete data or data of questionable accuracy. Such a position might be determined by applying a correction to the dead reckoning position, as for estimated current by plotting a line of soundings, or by plotting lines of position of questionable accuracy.
fr position estimée
point estimé
 
es posición asumida
posición adoptada
situación estimada
 
it punto stimato  
dk bestik      
se bestick      
  kaartsymbool - Kartensymbol - chart symbol - symbol de carte