ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl ware hoogte   boog van de verticale cirkel van de ster vanaf de ware horizon tot aan de hoogteparallel van het middelpunt van de ster. De ware hoogte wordt gerekend vanaf de ware horizon in de richting van het zenit van 0° tot 90°. De complementaire hoek van de ware hoogte is de afstand van het zenit, die een zijde in de nautisch-sterrenkundige driehoek afbeeldt. De hoogte van de sterren is nodig om de eigen positie te kunnen bepalen. De ware hoogte kan niet vanaf het aardoppervlak worden gemeten. De boven de schijnbare horizon gemeten hoogte moet darom worden om een zekere waarde worden gecorrigeerd.
de wahre Höhe Bogen des Vertikalkreises des Gestirns vom wahren Horizont bis zum Höhenparallel des Gestirnmittelpunkts. Die wahre Höhe zählt vom wahren Horizont in Richtung zum Zenit von 0° bis 90°. Der Komplementwinkel der wahren Höhe ist die Zenitdistanz, die eine Seite im sphärisch-astronomischen Grunddreieck darstellt. Die Höhe der Gestirne wird für die Standortbestimmung benötigt. Die wahre Höhe läßt sich von der Erdoberfläche aus nicht messen. Deshalb ist die über dem natürlichen Horizont gemessene Höhe mittels Einzel- oder Gesamtberichtigung zur Wägung zu beschicken.
en true altitude the arc of the vertical circle of a star between the true horizon and the circle of equal altitude of the center of the star. The true altitude is measured from the true horizon to the zenith from 0° through 90°. The complementary angle of the true altitude is called co-altitude which is represented by one side in the astronomical triangle. The true altitude cannot be measured from the earth's surface. As a consequence altitudes above the visible horizon must be corrected accordingly.
fr hauteur vraie  
es altura verdadera  
it altezza vera