ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl expeditie   aanduiding voor alle taken die aan het begin of einde van een transport worden uitgevoerd, zoals de voorbereiding, verwerking en afwerking van de transport-, overslag- en opslagprocedures op de plaats van overslag. De expeditie omvat onder meer het toelaten van goederen tot het vervoer, het afsluiten van transport- en vrachtcontracten, het behandelen van de van documenten, de controle, de procedures in verband met transport, overslag en opslag, het gereedstellen en afhalen van vervoersmiddelen, dienstverleningen aan goederen en vervoersmiddelen en het aan- en afmelden van vaartuigen. Men onderscheidt tussen de expeditie van goederen en de expeditie van vaartuigen. Belangrijke documenten in dit verband zijn cognossementen, opslagbewijsen, stuurmansreçu's, vrachtbrieven, manifesten, enz.
de Abfertigung Bezeichnung jener Aufgaben, die bei der Einleitung bzw. Beendigung des Transports am Umschlagsort durchgeführt werden, sowie die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Transport-, Umschlag- und Lagervorgänge (TUL-Prozesse) innerhalb des Umschlagpunkts. Dazu gehören die Zulassung des Guts zum Transport, der Abschluß der Beförderungs- und Frachtverträge, die dokumentenseitige Abfertigung, die Kontrollaufgaben, die TUL-Aufgaben, die Bereitstellung und Abholung der Transportmittel, die Durchführung der Serviceleistungen an Gütern und Transportmitteln und die An- und Abmeldung der Fahrzeuge. Man unterscheidet zwischen der Abfertigung der Güter und derjenigen der Fahrzeuge. Abfertigungsdokumente sind Konnossemente, Lagerscheine, Steuermannsquittungen, Frachtbriefe, Manifeste, u.dgl.
en dispatch expression for all tasks carried out at to begin or conclude a transport at the point of transhipment as well as the preparation, the carrying out and wrapping-up of a transport, transhipment and storage operations. The admission of a cargo to conveyance, the signing of transportation and freight contracts, the clearance of documents, surveillance, provision of means of transport, their collection, the registration and checkout are all part of these tasks which can be classified into dispatch of goods and dispatch of means of transport. Among dispatch documents are bills of lading, dock warrants, mate's receipts, waybills, manifests, etc.
fr expédition