ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl overdrachtsbepaling   clausule in het reischartercontract van een reis, waarin wordt vastgelegd dat de aansprakelijkheid van de bevrachter eindigt met de verscheping van de lading, en de eigenaren een pandrecht op vracht, liggeld, en averij-grosse bijdragen hebben.
de Abtretungsklausel Klausel im Reisechartervertrag, welcher festlegt, daß die Haftung des Befrachters mit der Verschiffung der Ladung endet und die Eigentümer ein Pfandrecht auf Fracht, Fehlfracht, Liegegeld und Havarie-Grosse-Beiträgen besitzen.
en assignment clause
cesser clause
clause in a voyage charterparty which stipulates that the charterer's liability ceases once the cargo has been shipped and the owners have a lien on the cargo for freight, deadfreight, demurrage and general average contributions;
fr clause de cession  
es cláusula de cesión  
it clausola della cessazione