ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl Indische Oceaan   De kleinste van de drie oceanen ligt tussen de Stille Oceaan (Zuidzee) in het oosten en de Atlantische Oceaan (Kaap de Goede Hoop) in het westen. Zijn wateroppervlak tussen de kusten van Oost-Afrika, het arabische schiereiland, India, Indonesië, Australië en de Antarctis bedraagt 73 millioen km2 zonder, 75 miljoen km2 met de randmeren, de gemiddelde diepte bedraagt ca. 3960 m. De Arabische Zee, de Golf van Bengalen en de Andamanse Zee vormen de randzeeën van de Indische Oceaan.
de Indischer Ozean der kleinste der drei Ozeane liegt zwischen dem Stillen Ozean (Südsee) im Osten und dem Atlantik (Kap der Guten Hoffnung) im Westen. Seine Wasserfläche zwischen den Küsten Ostafrikas, Arabiens, Indiens, Indonesiens, Australiens und der Antarktis beträgt 73 Mio qkm ohne, 75 qkm mit Randmeeren, seine durchschnittliche Tiefe rd. 3960 m.
Die Arabische See, der Golf von Bengalen und die Andamanensee bilden Randmeere des Indischen Ozeans.
en Indian Ocean the third largest of the world's oceanic divisions, covering about 20% of the Earth's water surface. It is bounded on the north by Asia (Pakistan, India) on the west by East Africa; on the east by the Malay Peninsula, the Sunda Islands (Indonesia), and Australia; and on the south by the Southern Ocean (Antarctica).
It is delineated from the Atlantic Ocean by the 20° east meridian running south from Cape Agulhas, and from the Pacific by the 147° east meridian. The northernmost extent of the Indian Ocean is approximately 30° north latitude in the Persian Gulf and, thus, has asymmetric ocean circulation. This ocean is nearly 10,000 km wide at the southern tips of Africa and Australia; its area is 73,556,000 km2, including the Red Sea and the Persian Gulf.
fr océan Indien  
es océano Índico  
it oceano Indiano