ultramarin.online
nl Atlantische Oceaan   op een na grootste wereldzee, die zich ten noorden van de evenaar uitstrekt tussen Europa, Noord- en Midden-Amerika (het noordelijke gedeelte van de Atlantische Oceaan), en op het zuidelijk halfrond tussen Afrika en Zuid-Amerika. De belangrijkste randzeeën zijn de Noorse Zee en de Noordzee in het noordoosten, de Sargassozee en de Caribische Zee in het westen, alsmede de Zuidpoolzee in het zuiden. Er is een verbinding met de Indische Oceaan aan de zuidpunt van Afrika rondom de Kaap de Goede Hoop, alsmede via de Middellandse Zee (Straat van Gibraltar), het Suezkanaal en de Rode Zee. Verbindingen naar de Stille Oceaan lopen via de zuidelijke punt van Zuid-Amerika (Kaap Hoorn), door het Panamakanaal, en via de Noordelijke Ijszee door de Beringstraat.
de Atlantik
Atlantischer Ozean
zweitgrößtes Weltmeer, das sich nördlich des Äquator zwischen Europa, Nord- und Mittelamerika (Nordatlantik), auf der Südhalbkugel zwischen Afrika und Südamerika erstreckt. Die wichtigsten Randmeere sind das Europäische Nordmeer und die Nordsee im Nordosten, die Sargassosee und die Karibische See im Westen, sowie das Südpolarmeer im Süden. Eine Verbindung zum Indischen Ozean besteht an der Südspitze Afrikas um das Kap der Guten Hoffnung, sowie über das Mittelmeer (Straße von Gibraltar), den Suezkanal und das Rote Meer. Verbindungen zum Pazifik bestehen um die Südspitze Südamerikas (Kap Hoorn) , durch den Panamakanal sowie über das Nordpolarmeer durch die Beringstraße.
en Atlantic (Ocean) second largest ocean that expands from the Arctic Sea in the north to the Antarctic Ocean in the South. On the northern hemisphere it stretches from the coasts of North and Central America to the European coast, on the southern hemisphere from the South American to the African coast. There are connections between the Atlantic and the Indian Ocean around Cape of Good Hope (southern tip of Africa) as well as through the Mediterranean Sea, the Suez canal and the Red Sea, and between the Atlantic and the Pacific Ocean around Cape Hoorn (Patagonia), the Panama canal, and via the Arctic Sea through the Bering Strait.
Major marginal seas are the Norwegian Sea and the North Sea in the North, the Sargasso Sea and the Caribbean Sea in the midwest.
fr Atlantique  
es océano Atlántico      
it oceano Atlantico      
dk Atlanterhavet      
se Atlantiska havet
Atlanten