ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl Dardanellen   Op de naam van de nederzetting Dardanos in de buurt van Troje teruggaande naam van een water, dat tussen het Europese schiereiland Gallipoli en het tot Klein-Azië behorende noordwesten van Anatolië ligt, en de Zee van Marmara verbindt met de Egeïsche Zee. De Dardanellen zijn ongeveer 65 km lang, tussen 1,3 en 6 km breed en op zijn diepst 82 m. Het is een belangrijke internationale scheepvaartroute tussen Middellandse Zee en Zwarte Zee, waarop het vrije verkeer voor de handelsvaart in het Verdrag van Montreux is geregeld. Evenals in de Bosporus, heerst ook in de Dardanellen een tegenstroom, die aan de oppervlakte naar de Zee van Mamara toe, in de diepte naar de Middellandse Zee toe stroomt.
de Dardanellen
Hellespont
Auf den Namen der Siedlung Dardanos in der Nähe von Troja zurückgehender Name eines Gewässers, das zwischen der europäischen Halbinsel Gallipoli und dem zu Kleinasien gehörigen Nordwest-Anatolien liegt und das Marmarameer mit der Ägäis verbindet. Die Dardanellen sind ca. 65 km lang, zwischen 1,3 und 6 km breit und bis an ihrer tiefsten Stelle 82 m tief. Sie bilden einen wichtigen internationalen Schiffahrtsweg zwischen Mittelmeer und Schwarzem Meer auf dem der freie Verkehr für die Handelsschiffahrt im Vertrag von Montreux geregelt ist. Wie im Bosporus herrscht auch in den Dardanellen ein Gegenstrom, der an der Oberfläche zum Marmarameer hin, in der Tiefe zum Mittelmeer hin fließt.  
en Dardanelles Strait between the Gallipoli peninsula in the north and the mainland of Turkey in the south that connects the Sea of Marmara and the Aegean Sea. It is 61 kilometers long, between 1.2 to 6 kilometers wide, averaging 55 meters in depth with a maximum depth of 82 meters (300 ft). As in the Bosporus there is a surface current flowing from the Mediterranean Sea to the Sea of Marmara while a contercurrent on the bottom flows in the opposite direction.
The Strait is an important international shipping route between the Mediterranean and the Black Sea. Free international navigation is ruled by the Montreux Convention signed in 1936.
 
fr détroit des Dardanelles    
es Dardanelos    
it Dardanelli