ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl oprichtend moment   het aan het hellingsmoment tegenovergestelde draaimoment waardoor een hellend schip weer naar zijn oorspronkelijke positie wordt teruggebracht;
de aufrichtendes Moment das dem Krängungsmoment entgegengesetzte Drehmoment, das bewirkt, daß ein Schiff in Seitenlage wieder in seine ursprüngliche Lage zurückkehrt;
en righting moment the torque trying to return a boat into equilibrium;
<> upsetting moment
fr moment de redressement  
es momento de adrizamiento  
it momento raddrizzante  
     
de tekening geeft weer hoe een schip dat vanuit een stabiele positie op externe krachten reageert een draaimoment ontwikkelt waardoor het schip in zijn oorspronkelijke positie terug wordt gebracht. Doordat het drukkingspunt (B) en het zwaartepunt (G) (beginpunt van de vectoren van de in tegenovergestelde richting werkende krachten) uit elkaar gaan, ontstaat een krachtenkoppel op de arm waarvan het gewicht van het hellende schip werkt om het weer op te richten. die Grafik zeigt, wie ein Schiff in stabiler Lage, das auf den normalen Einfluß äußerer Kräfte reagiert, ein Drehmoment entwickelt, welches das Schiff in seine Ursprungslage zurückversetzt. Indem der Formschwerpunkt (B) und der Masseschwerpunkt (G) (d.h. die Ansatzpunkte der Vektoren der in entgegengesetzter Richtung wirkenden Kräfte) auseinanderrücken, entsteht ein Kräftepaar. Auf seinen Arm, den sog. aufrichtende Hebelarm, wirkt das Gewicht des Schiffs, um es wieder aufzurichten. the figure shows how a stable ship subjected to normal disturbances will develop moments tending to return the ship to its original position. A couple is formed as the lines of action of the opposing forces of gravity (G) and buoyancy (B) are separated. The arm of this couple, called the righting arm, is the lever to which the ship's weight is applied to right the ship.