ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl  Amsterdam-Rijnkanaal   verbinding tussen de Waal bij Tiel, de Lek bij Wijk-bij-Duurstede en de havens van Amsterdam (72,5km). Het kanaal - twee panden met drie dubbele sluizen en een open toevaart naar Amsterdam - vervangt sinds 1952 het oude Merwedekanaal, dat sinds 1893 van Gorkum over Vreeswijk naar Amsterdam voert. Het kanaal is doorgaand bevaarbaar voor schepen met een diepgang tot 4 m, waarbij de diepte op het traject Ravenswaay-Tiel bij laagwater tot onder 3m kan vallen.
de  Amsterdam-Rhein-Kanal Verbindung der Waal bei Tiel und dem Lek bei Wijk-bij-Duurstede mit den Amsterdamer Häfen (72,5 km). Der Kanal - zwei Haltungen mit drei Doppelschleusen und eine offene Zufahrt nach Amsterdam - ersetzt seit 1952 den alten Merwedekanal, der seit 1893 von Gorkum über Vreeswijk nach Amsterdam führte. Er ist durchgehend befahrbar für Schiffe mit einem Tiefgang bis 4 m, wobei die Tauchtiefe der Strecke Ravenswaay-Tiel bei Niedrigwasser auf unter 3m fallen kann.  
en    canal connecting the Waal (Rhine) at Tiel and the Lek at Wijk-bij-Duurstede with the Amsterdam sea port. The canal is 72,5 km long with three twin locks at Tiel and Wijk-bij-Duurstede. Opened in 1952, it substituted the Merwedekanaal which had connected Amsterdam with the Rhine since 1893.  
fr       
Karte-kaart-map-carte
Verwaltung - beheer - authority - autorité Rijkswaterstaat
Svd. Amsterdam-Rijnkanaal
Nieuwegein
t.0031(0)30.6008250 - f.0031(0)30.6008259
    km Länge
lengte
length
longueuer
Breite
breedte
width
largeur
Tiefe
drempel
sill
seuil
Hubhöhe
verval
lift
Tel

/

VHF

Länge - afstand - distance   72,5         nautische inform.
VHF 66
von - vanaf - from - de Ij (Amsterdam)          
bis - tot - to - à Waal (Tiel)            
Abzweigungen - aftakkingen - branches - embranchements Nieuwe Vaart 0,9w          
Muider Trekvaart 6,6o          
Oude Vecht 12,6o          
Vecht 31,5o          
Merwedekanaal 35,6o          
Merwedekanaal 41,2o/w          
Lekkanaal 42,7w          
Lek 60,6o/w          
         
Häfen - havens - ports Utrecht (Werkspoor) 34,4o          
Utrecht (Industriehaven) 34,4o          
Utrecht (Energiehaven) 34,4w          
Tiel 96,2w          
Schleusen - sluizen - locks - écluses Zeeburg 1,53  110,00 14,00  
Prinses-Irenesluis 59,0 350,00 18,00     0031(0)343.590290
Prinses-Irenesluis 59,0 260,00 24,00      VHF22
Prinses-Marijkesluis 62,0 260,00 18,00     0031(0)345.558427
Prinses-Marijkesluis 62,0 260,00 18,00      
Prins-Berhardsluis 71,0 350,00 18,00     0031(0)344.670290
Prins-Berhardsluis 71,0 260,00 24,00     VHF 18
Abmessungen / afmetingen / dimensions Schiffe / schepen / vessels / bateaux
Koppelverbände / koppelverbanden / coupled convois / bateaux accouplés
 150,00 23,00 4,00
Schubverbände/Schleppschiffahrt
duw-/sleepvaart
pushed / towed convois
convois poussés / remorqués
 200,00 23,00 4,00
nl
Sinds Amsterdam in het 15e eeuw handel met de Rijnsteden dreef voer de water van Amsterdam met de Rijn behalve via de Zuiderzee en de Ijssel ook over de Zuiderzee tot Muiden, om dan langs de Vecht en de Vaartsche Rijn de Lek te bereiken. Een alternatieve mogelijkheid was de verbinding met Vreeswijk via de Keulsche Vaart, de Amstel, de Ringvaart ten zuiden van Diemermeer, Weesper trekvaart, Smalweesp, Vecht, Stadswater van Utrecht en de Vaartsche Rijn.

De verbetering van de Keulsche Vaart en het graven van het Zederikkanaal in 1825, dat Vreeswijk met Gorkum (Gorinchem) verbond, kon slechts korte tijd aan de scheepvaart uitkomst bieden. Met de opbloei van de wereldhandel en de opkomst van de industrie in de tweede helft van de 19e eeuw werden meer en grotere schepen ingezet. Ook het Merwedekanaal kon naar opening in 1893 slechts in geringe mate tot te ontplooiing van de scheepvaart van en naar Amsterdam bijdragen.

Pogingen tot ontwikkeling van een moderne verbinding van Amsterdam met de Rijn leidden eerst in 1931 tot een wettelijke bekrachting van de bouw van het Amsterdam-Rijnkanaal, dat geprojecteerd werd met twee panden: een van 60 km tussen Amsterdam en Wijk-bij-Duurstede naar de Lek via Utrecht, en een van 12 km tussen de Lek en de Waal bij Tiel. Deze vaarweg zou van nieuwe sluizen worden voorzien, met name de Prins Bernhardsluis te Tiel, de Prinses Irenesluis te Wijk-bij-Duurstede en de Prinses Marijkesluis bij Ravenswaai. In 1934 werd met het werk gestart, in mei 1952 kon het kanaal voor geopened worden verklaard.

de
Seit Amsterdam im 15. Jahrhundert mit den Rheinstädten Handel trieb, gab es für die Schiffahrt mehrere Wege zum Rhein: zum einen über die Zuidersee und die Ijssel, zum anderen über die Zuidersee bis Muiden, von dort über die Vecht und den Vaartschen Rhein und den Lek. Eine dritte Möglichkeit bestand in der Verbindung nach Vreeswijk über die sog. Keulsche Vaart, die Amstel, die Ringfahrt südlich Diemermeer, die Weesper Trekvaart, Smalweesp, Vecht, das Utrechter Stadtwasser und wiederum den Vaartschen Rhein.

Der Ausbau der seichten Keulschen Vaart und das Ausheben des Zederikkanals, der seit 1825 Vreeswijk mit Gorkum verbindet, bot nur kurzzeitig Verbesserung. Mit dem florierenden Welthandel und der industriellen Revolution kamen nicht nur mehr, sondern auch größere Schiffe in den Verkehr, so daß selbst der neue Merwedekanal, der 1893 fertiggestellt wurde, nur in beschränktem Maß Erleichterung schaffte.

Die Absicht, den Merwedekanals zu erweitern, wurde zugunsten eines Neubaus verworfen, dieser 1931 per Gesetz beschlossen. Mit der leistungsfähigeren entstand so auch eine kürzere Verbindung mit zwei Haltungen - einer längeren nördlichen zwischen Amsterdam und Wijk-bij-Duurstede (60km) und einer südlichen Ravenswaai-Tiel (12,5km). Der Bau, 1934 begonnen, erforderte vier Schleusen: je eine an der Kreuzung mit dem Lek bei Wijk-bij-Duurstede (Prinses Irenesluis) und Ravenswaay (Prinses Marijkesluis) und eine in der Mündung zur Waal bei Tiel (Prins Bernhardsluis) - wobei in Ravenswaay nur bei Hochwasser geschleust wird; auch die Schleuse bei Amsterdam ist nur bei geschlossenem Sperrtor in Betrieb. Verzögert durch den Zweiten Weltkrieg, wurde der Kanal im Mai 1952 offiziell für die Schiffahrt freigegeben. Anfang der siebziger Jahre wurde der Kanal verbreitert. Die Sohlenbreite der Nordhaltung betrug danach 75m statt 50m; die Sohlenbreite der Südhaltung stieg von 41m auf 50m. Außerdem entstanden parallel zu den bestehenden Schleusen neue Kammern.