ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl nokbril   bij een razeil het in de bovenhoek ingewerkte (in het lijk ingesplitiste) oog, dat voor het aanslaan van het zeil aan de ranok wordt versterkt met behulp van een nokhoorn met een ronde kous;
de Nockhornlegel
Anschlaglegel
bei einem Rahsegel das in die obere Ecke eingearbeitete (in das Liek eingespleißte) Auge, das zum Anschlagen des Segels an die Rahnock mit Hilfe eines Nockbändsels mit einer Rundkausch verstärkt wird.
en throat cringle  
fr patte d'empointure  
es    
it