ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl meerlijn   afhankelijk van de grootte en het tpye vaartuig een lichter of zwaarder, van draad, natuur- of kunstvezels geslagen touw, dat voor het vastmaken aan land, aan een boei of aan een ander schip wordt gebruikt. Vroeger werden hoofdzakelijk natuurvezeltouwen gebruikt, maar tegenwoordig vindt men grotendeelt kunstvezeltouwen.
de Festmacheleine je nach Größe und Typ des Fahrzeugs leichteres oder schwereres, aus Draht, Natur- oder Kunstfaser geschlagenes Seil, das zum Festmachen an Land, an einer Boje oder an einem anderen Schiff benutzt wird. Wurden früher vorwiegend Naturfasertaue und Drahtseile benutzt, so finden heute größtenteils Kunstfasertaue Verwendung.
en mooring line depending on the size and type of the vessel a light or heavy cable made of wire, natural or synthetic fibre which is used to make fast at a quay, a mooring post or buoy or alongside another ship.
fr ligne d'amarrage  
es amarra  
it cavo d'ormeggio  
  nl de en fr es it
1
voortros Vorleine head line amarre debout de l'avant amarra de proa alla via di prua
2
voorste dwarstros vordere Querleine fore breast line traversier avant través de proa traversino di prora
3
voorspring Vorspring forward spring garde montante de l'avant esprín de proa spring di prua
4
achterspring Achterspring aft spring garde montante de l'arrière esprín de popa spring di poppa
5
achterste dwarstros Achter-Querleine aft breast line traversier arrière través de popa traversino di poppa
6
achtertros  Achterleine stern line amarre debout de l'arrière amarra de popa alla via di poppa