ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl zeiloppervlak   het oppervlak van een zeil, gemeten in kwadraatmeter (m2) of kwadraatvoet (sqft). Het totale oppervlak van alle zeilen van een vaartuig is een parameter voor de aandrijvingskracht van een zeilschip, die tesamen met de waterverplaatsing en de volheid van het scheepslichaam (grootte van het natte oppervlak) een indicatie geeft met betrekking tot de te verwachten snelheid;
de Segelfläche die Oberfläche eines gebrauchsfähigen Segeltuchs, gemessen in Quadratmeter (m2) oder Quadratfuß (sqft). Die Gesamtfläche aller Segel eines Fahrzeugs ist ein Parameter für die Antriebskraft eines Segelfahrzeugs, der zusammen mit dem der Verdrängung und der Völligkeit des Schiffskörpers (benetzte Oberfläche) Aussagen über die zu erwartende Geschwindigkeit erlaubt.
en sail area the surface of a sail measured in square meter (m2) or square feet (sqft). The total sail area is one parameter in the calculation of the propulsive force of a vessel. Together with its displacement and the fullness of the hull (wetted surface area) it is an important indicator with reference to its expected speed.
fr surface vélique  
es (área del) velamen      
it superficie velica