ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl  buiten(sluis)hoofd   bij zeesluizen het naar de zeezijde gekeerde sluishoofd
de  Außenhaupt bei Seeschleusen das der Seeseite zugewandte Schleusenhaupt;
en  exterior lock head the seaward lock head of a sea lock;
fr  tête extérieure