ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl afotische zone  

bereik van de diepzee waar geen zonlicht doordringt (beneden ca. 1000 meter) Tot de afotische zones van het pelagiaal behoren de lagen onder het mesopelagiaal.
<> fotische zone

de aphotische Zone Bereich der Tiefsee, in den kein Sonnenlicht vordringt (unterhalb von ca. 1000 m Tiefe). Zu den aphotischen Zonen des Pelagials gehören die Schichten unterhalb des Mesopelagial.
<> photische Zone
en aphotic zone zone of the deep sea which is not lit by sunlight (deeper than ca. 1000 m). The aphotic zone of the pelagic comprises the zones below the mesopelagic.
<> photic zone
fr zone aphotique <> zone photique
es zona afótica  
it zona afotica