ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl het anker is uit de grond!   waarschuwing dat het anker uit de grond is losgebroken;
de Anker ist los! Ruf, daß der Anker aus dem Boden ausgebrochen ist;
en anchor is aweigh!
anchor is atrip!
a call that the anchor has been freed from the bottom;
fr l'ancre est dérapée!  
es ¡zarpo!  
it ancora spedata