ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl aan wal   op vaste grond;
<> aan boord
de an Land auf festem Boden;
<> an Bord
en on shore
ashore
on firm ground;
<> aboard
fr à terre
sur terre
sur la terre ferme;
<> à bord
es en la costa
en tierra
  en la playa, en tierra o varado;
<> a bordo
 
it a terra   <> a bordo