ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl uitbouw   deel van een grootzeil, dat boven de rechte lijn tussen kop en schoothoorn uitgaat, en zo het zeiloppervlak vergroot en invloed heeft op de wijze waarop het zeil bolstaat, waardoor de uitbouw bij het bemeten van het zeiloppervlak met het oog op de wedstrijdvoorschriften in de bouwvoorschriften en in de classificatie moet worden meeberekend.
de Achterlieksrundung
Achterliekskrümmung
Bereich eines Großsegels, der über die gerade Linie zwischen Kopf und Schothorn hinausgeht, auf diese Weise die Segelfläche vergrößert und Einfluß auf die Wölbung des Segels hat, weshalb die Achterlieksrundung bei der Bemessung der Segelfläche mit Blick auf die Wettkampfbestimmungen in den Bauvorschriften und bei der Klassifikation und zu berücksichtigen ist.
en roach
curve of the afterleech
part of a (main) sail which exceeds the straight line from the head to the clew of the sail. It thus provides extra sail surface as well as it influences the fullness of the sail. Therefore the roach has to be taken into consideration with regard to the classification and regatta rules.
fr rond de chute
dévers
courbe du ralingue de chute au point
 
es alunamiento  
it allunamento  
dk kappe      
se akterrundan