ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl aan de verkeerde kant voorbijvaren   (zowel in strijd met de politieverordening als in strijd met de regels van het rechtsverkeer, die in de scheepvaart ook uitzonderingen kent.) - waar voorgeschreven - stroomafwaarts tegen de regel van het rechtsverkeer aan de linkerzijde van de stroom varen of met het eigen schip een ander schip links uitwijken, hetgeen ook kan gebeuren aan de rechterzijde van de stroom. Er zijn trajecten van een stroom waar schepen bijna altijd aan de 'verkeerde' kant moeten varen, omdat dit bij te sterke stromingen of windrichtingen of vanwege andere op de tegenover gelegen vaarzijde aanwezige hindernissen de vaart vergemakkelijkt of gevaren vermindert. Gewoonlijk geeft het stroomopwaarts varende schip zijn stuurboordzijde aan waarnaar het dalwaarts varende schip moet uitwijken, waarbij het schip overdag aan stuurboordzijde een blauwe vlag en 's nachts een wit flikkerlicht toont.
de verkehrt fahren
ausweichen
(sowohl gegen die Polizeiverordnung als auch nur gegen die Regel des Rechtsverkehrs, die in der Schiffahrt auch Ausnahmen kennt) - wo erforderlich - talwärts - entgegen dem Gebot des Rechtsverkehrs - auf der linken Stromseite fahren oder mit dem eigenen Schiff einem anderen nach links ausweichen, was auch auf der rechten Stromseite geschehen kann. Es gibt Stromstrecken, auf denen die Schiffe fast immer genötigt sind 'verkehrt' zu fahren, weil dies gegenüber zu starken Strömungen oder Windrichtungen oder wegen sonstiger, auf der anderen Fahrwasserseite vorhandenen Hindernisse die Fahrt erleichtert und Gefahren vermindert. Üblicherweise gibt das zu Berg kommende Fahrzeug seine Steuerbordseite an, nach der der Talfahrer ausweichen muß, indem er am Tag auf seiner Steuerbordseite eine blaue Flagge mit weißem Rand, in der Nacht ein weißes Funkellicht zeigt ((RSchPVO, §6.04)
en to pass on the wrong side the wrong side 'naturally' is the left hand side: although the 'right of way' knows enough exceptions, particularly on the Rhine, there is something like a basic rule, according to which a ship has to show a blue flag during the day, a white flashing light at night, to indicate its intention to stay on the left side of the channel and, as a consequence, to let the passing ship by on its starboard side. On the Rhine the ship heading upstream has the right to chose its channel whereupon the ship coming downriver shows its blue flag or flashing light as a sign of confirmation that it is going to take the opposite channel.
fr passer à contrebord