ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl waterverplaatser
verdringer
 

boot die zo is geconstrueerd dat hij zich bij toenemende snelheid met het gehele onderwaterschip door het water beweegt. Waterverplaatsers hebben een grotere stabiliteit dan glijboten en benodigen minder kracht of brandstof dan deze, kunnen aan de andere kant echter minder snel varen en kunnen deze maximum snelheid ook niet overschrijden. Dit voert tot de schijnbare paradox dat grote, dwz. lange schepen, met hun maximum snelheid sneller zijn dan kleinere.
Een verdringer doet bij grotere aandrijving van voren een steeds grotere golf ontstaan bij constante snelheid, ook rompsnelheid genoemd. Dit is een functie van de bootlengte in de waterlijn. Omdat deze onafhankelijk is van de volheid van het onderwaterschip, kan men haar berekenen door de kwadraatwortel van de lengte in de waterlijn (in meter) te vermenigvuldigen met de factor 4,5 (resultaat in km/h) of 2,43 (kn/h). Omdat een verdringer voor deze snelheid is gebouwd kan er schade optreden wanneer het vaartuig door storm of zeegang uit het water wordt getild en begint te glijden. (In zoverrre de snelheid een kenmerk van het type bootontwerp is, moeten de beftreffende waardes (voor verschillende diepgangen) deel uitmaken van de documentatie van de fabrikant.)

de Verdränger

Boot, das so konstruiert ist, das sich bei zunehmender Fahrtgeschwindigkeit mit dem gesamten Unterwasserschiff durchs Wasser bewegt. Verdränger weisen eine größere Stabilität als Gleiter auf und benötigen weniger Kraft oder Treibstoff als diese, zeichnen sich andererseits durch eine Grenzgeschwindigkeit aus, die sie selbst mit hohem Kraftaufwand nicht zu überschreiten vermögen. Dies führt zum scheinbaren Paradox, daß große, d.h. lange Schiffe, in ihrer Höchstgeschwindigkeit schneller sind als kleinere. Das ist auch gemeint, wenn man sagt, "Länge läuft".
Ein Verdränger erzeugt bei größerem Vortrieb eine zunehmend größere Welle bei konstanter Geschwindigkeit, auch Rumpfgeschwindigkeit genannt. Sie ist eine Funktion der Bootslänge in der Wasserlinie. Weil sie unabhängig von der Völligkeit des Unterwasserschiffs ist, läßt sie sich berechnen, indem man man die Quadratwurzel der Länge in der Wasserlinie (in Metern) mit dem Faktor 4,5 (Ergebnis in km/h) oder 2,43 (kn/h) multipliziert.
Da ein Verdränger für diese Geschwindigkeit ausgelegt ist, können Schäden entstehen, wenn das Fahrzeug durch Sturm oder Seegang aus dem Wasser gehoben wird und zu gleiten beginnt. (Insofern die Geschwindigkeit ein Typenmerkmal des Bootsentwurfs ist, sollten die entsprechenden Werte (für verschiedene Tiefgänge) Bestandteil der Dokumentation des Herstellers sein.)

en displacer
displacement boat
Boats with displacement hulls have much greater stability and take
less fuel to operate. On the other hand their speed is limited, no matter how high the propulsive force applied. Trying to increase the speed of the boat above this limit amounts to an increasingly larger hull wave, without any effect on the boat's speed. This speed, also known as hull speed, is a function of the length of the boat at the water line. It is the 1.34 times the square root of the length of the hull, measured in feet. Thus the speed of a boat measuring 21 feet at the waterline shall not exceed 6.14 knots. (Since this speed is a characteristic of the boat's design, it should be part of the boat's specifics issued by the builder.)
fr bateau à déplacement  
es bote de desplazamiento      
it imbarcazione a dislocamento