ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl buitenhuidplan   plan van de beplating van de buitenhuid die overzicht geeft over de verschillende platen met lasnaden en - vroeger - klinkgaten;
> huiduitslag
de Außenhautplan Plan, der die Nähte und Stöße, die Plattenstärke sowie die Schweißstellen und Nietungen der Außenhautplatten und Spanten darstellt;
> Außenhautabwicklung
en shell expansion plan a plan showing the seams and butts, thickness and associated welding or riveting of all plates comprising the shell plating, framing, etc.
> shell expansion
fr plan de développement du bordé