ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl zeiltrim   de stelling van het zeil in relatie tot de invallende wind, die resulteert uit de spanning van stagen en wanten, de helling van de mast en de trek van de schoten;
de Segeltrimm die Stellung des Segels im Verhältnis zum einfallenden Wind, die sich aus der Spannung der Stagen und Wanten, der Neigung des Masts und dem Schotenzug ergibt;
en sail trim
trim of the sails
the orientation of the sail in relation with the incoming wind;
fr orientation des voiles
allure des voiles
réglage des voiles
 
es orientación del aparejo
facha velera
     
it orientamento delle vele