ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl verlies van stijgkrachtreserve    
de Schwimmreserveverlust
Auftriebsreserveverlust
 
en loss of reserve buoyancy  
fr perte de réserve de flottabilité  
pl    
rus