ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl rechtsverkeer   op waterwegen heerst gewoonlijk rechtsverkeer, met een groot aantal uitzondering echter bij aanlegstijgers of sluizenverkeer. Op de Rijn is het rechtsverkeer voorgeschreven volgens de RSchPVO § 9.04 op het traject tussen de monding van de Neckar (km 428,20) en Lorch (km 540,20) en tussen Duisburg (km 769,00) en de Nederlands-Duitse grens (km 857,68) door het 'geregelde verkeer'. Op andere stukken heeft men de keuze.
de Rechtsverkehr auf den Wasserstraßen herrscht üblicherweise Rechtsverkehr, allerdings mit vielen Ausnahmen an Anlegestellen oder im Schleusenverkehr. Auf dem Rhein ist der Rechtsverkehr nach der RSchPVO § 9.04 auf der Strecke zwischen der Neckarmündung (km 428,20) und Lorch (km 540,20) und zwischen Duisburg (km 769,00) und der deutsch-niederländischen Grenze (km 857,68) durch den 'geregelten Verkehr' vorgeschrieben. Auf den anderen Strecken ist die Wahl der Seite freigestellt.
en right-hand traffic if not otherwise stated on continental waterways right-hand traffic prevails. But even if right-hand traffic is mandatory, there are a number of exceptions: as for instance entrance traffic in locks or near branching channels, canal entrances etc. On the Rhine right-hand traffic is mandatory only on two trajectories between km 428,20 and 540,20 and between km 769,00 and the Dutch border (857,68). Vessels taking the left-hand side of the channel must indicate this by showing a blue board (day) or a white flashing light (night).
fr circulation à droite