ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl orthogonische projectie
orthografische projectie
  ontwerp van een kaart in de azimutale projectie, waarvan het projectiecentrum in het oneindige ligt. Volgens de vergelijking van de afbeelding is de afstand van een beeldpunt van de geprojecteerde pool proportioneel aan de sinus van de afstand tot de pool. De kaart is niet hoek getrouw, noch oppervlakte getrouw  
de Orthogonalprojektion
orthographische Projektion
Kartenentwurf in Azimutalprojektion, dessen Projektionszentrum im Unendlichen liegt. Gemäß der Abbildungsgleichung liegt der Abstand eines Bildpunkts vom Entwurfspol proportional dem Sinus des Polabstands. Die Karte ist weder winkel- noch flächentreu.
en orthographic projection a perspective azimuthal projection in which the projecting lines, emanating from a point at infinity, are perpendicular to a tangent plane. The projection is used chiefly in navigational astronomy for inter converting co-ordinates of the celestial equator and horizon systems.
fr projection orthogonale  
es proyección ortogonal  
it proiezione ortogonale  
     
 
 
 
P pool Pol pole pôle
M middelpunkt v/d aarde Erdmittelpunkt earth centre centre de la terre
r straal v/d aarde Erdradius earth radius rayon de la terre
pg globuspunt Globuspunkt globe point point sur le globe
pk kaartpunt Kartenpunkt chart point point sur la carte
B centrum v/h snijvlak Mittelpunkt der Schnittfläche centre of section plane centre du surface de coupe
Z projectiecentrum Projektionszentrum centre of projection centre de projection
D afstand projectiecentrum-centrum v/d aare Abstand Projektionszentrum-Erdmittelpunkt distance centre of projection-centre of the earth distance centre de projection - centre de la terre