ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl opdracht
order
  1.opdracht, bericht (die de schipper van zijn rederij, bevrachter, e.d. krijgt);
2. beschikkingsrecht - teken van overdracht in de vrachtbrief, waardoor de hierin genoemde ontvanger het ontvangstrecht overdraagt aan een ander;
 
de Auftrag
Order
1. Auftrag, Nachricht (die der Schiffer von seiner Reederei, seinem Befrachter, u.dgl. erhält);
2. Verfügungsrecht - Übertragungsvermerk im Ladeschein, wodurch der darin genannte Empfänger das Empfangsrecht auf einen anderen überträgt;
en order
instruction
 
fr commande
ordre