ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl magnetisch kompas   kompas dat op basis het magnetische veld van de aarde functioneert. In de zeevaart gebruikt men fluide kompassen, waarbij de kompasketel met vloeistof is gevuld. Op een ijzervrije plek richten de magneten van de kompasroos zich naar de miswijzende noordrichting. De voor de richting zorgende veldsterkte is de horizontale veldsterkte van het aardmagnetische veld. Aan boord van een ijzeren schip richten de magneten de roos in de kompas-noordrichting, in de richting die resulteert uit de horizontale veldsterkte van het aardmagnetische veld en de horizontale component van de veldsterkte van het schip. De hoek tussen de kompas-noordrichting en de miswijzende noordrichting heet deviatie of afwijking. De deviatie is positief of oostelijk, wanneer het kompas-noorden rechts of ten oosten van het miswijzende noorden ligt. De deviatie is afhankelijk van het type schip, van de gevolgde koers, van de magnetische breedte en de tijd.  
de Magnetkompaß Kompaß, der unter Ausnutzung des Erdmagnetfeldes funktioniert. In der Seeschiffahrt benutzt man Fluidkompasse, bei denen der Kompaßkessel mit Flüssigkeit gefüllt ist. An einem eisenfreien Ort stellen sich die Magnete der Kompaßrose in die mißweisende Nordrichtung ein. Die richtende Feldstärke ist die Horizontalfeldstärke des erdmagnetischen Feldes. An Bord eines eisernen Schiffs stellen sich die Magnete der Rose in die Kompaß-Nordrichtung ein, in Richtung der Resultierenden aus der Horizontalfeldstärke des erdmagnetischen Feldes und der Horizontalkomponente der Schiffsfeldstärke. Der Winkel zwischen der Kompaßnordrichtung und der mißweisenden Nordrichtung heißt Deviation oder Ablenkung. Die Deviation ist positiv oder östlich, wenn Kompaßnord rechts oder östlich von mißweisend Nord liegt. Die Deviation ist abhängig vom jeweiligen Schiff, vom anliegenden Kurs, der magnetischen Breite und der Zeit.
en magnetic compass a compass depending for its directive force upon the attraction of the horizontal component of the earth's magnetic field for a magnetized needle or sensing element free to turn in a horizontal direction;
fr compas magnétique  
es brújula magnética  
it bussola magnetica