ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl aangenomen totaalverlies   in verzekeringen betreffende het transport over zee, het verlies dat de verzekerde machtigt het volledige bedrag van zijn verzekering te innen tegen afgifte van de abandonnenmentsverklaring. In de regel is dit het geval wanneer het verzekerde object niet werkelijk is vergaan of zijn vorm reeds is beschadigd, echter op grond van de gevaren die in de verzekeringsovereenkomst genoemd zijn, mag worden verondersteld hoogstwaarschijnlijk verwoest of verloren te zijn gegaan. Wordt de abandonnementsverklaring niet binnen een bepaalde tijdsruimte afgegeven, dan wordt het verlies slechts gedeeltelijk behandeld, tenzij het schip totaal verlies is verklaard of de afgifte van een dergelijke verklaring zonder voordeel voor de verzekerde is. Aanknopingspunt voor de total loss verklaring van een schip is de omstandigheid dat de reparatiekosten boven de waarde van het gerepareerde schip uitstijgen. Een ander aanknopingspunt kan zijn dat een onverzekerde eigenaar gezien de waarde van het schip afziet van reparatiewerkzaamheden.
de angenommener Totalschaden
konstruktiver Totalverlust
in der Seeversicherung der Verlust, der den Versicherten ermächtigt, gegen Abgabe der Abandonerklärung den vollständigen Betrag seiner Versicherung einzufordern.
I.d.R. ist dies der Fall, wenn der versicherte Gegenstand nicht wirklich vergangen ist oder seine Form bereits eingebüßt hat, jedoch, aufgrund einer der Gefahren, die im Versicherungsvertrag erwähnt sind, als höchstwahrscheinlich zerstört oder verloren angenommen werden kann. Wird die Abandonerklärung nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums abgegeben, wird der Verlust als nur teilweise behandelt, es sei denn, das Schiff unterliegt einem Totalverlust oder die Abgabe einer solchen Erklärung ist ohne Vorteil für den Versicherer.
Ein Anhaltspunkt für den Totalverlust eines Schiffs ist der Umstand, daß die Reparaturkosten den Wert des wiederhergestellten Schiffs übersteigen. Ein anderer Anhaltspunkt besteht darin, daß ein unversicherter Eigner in Anbetracht des Schiffswerts auf die Reparatur verzichten würde.
en constructive total loss term used in the law of marine insurance to denote a loss which entitles the insured to claim the whole amount of his insurance on giving to the insurers notice of abandonment. Generally there is a constructive total loss when the subject-matter insured has not actually perished or lost its form or species, but has, by one of the perils insured against, been reduced to such a state or placed in such a position as to make its total destruction, though not inevitable, yet highly imminent, or its ultimate arrival under the terms of the policy though not utterly hopeless, yet exceedingly doubtful. In such a case the insured, by giving notice within a reasonable time to the insurers of abandonment, i.e. the relinquishment of all his right to whatever may be saved, is entitled to recover against them as total loss. If notice is not given, the loss is treated as partial loss unless the ship in fact has become a total loss or if there would be no possibility of benefit to the insurer if notice were given to him.
A wrecked ship has become a constructive total loss, when the cost of repairing her would exceed the value if repaired. Another evidence is that a prudent uninsured owner would not repair the ship with regard to its value.
fr perte totale virtuelle
la perte totale présumée
perte censée totale
perte assimilée à une perte totale
 
es pérdida total virtual      
it perdita totale a seguito d'abbandono