ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl henneptouw   “Henneptouwwerk word gemaakt van de vezels der hennepplant, welke veel wordt verbouwd in Rusland, Hongarije, Italië en de Verenigde Staten. Ongeteerd (z.g. “wit”) henneptouwwerk wordt an boord van stoomschepen, behalve voor lood- en loglijnen, betrekkelijk weinig gebruikt, hoewel het sterker is dan manilla. Het grootste nadeel van ongeteerde hennep is, dat het spoedig vergaat, wanneer het is blootgesteld aan wind en weer. Daarom wordt het henneptouwwerk, dat niet bestemd is om over schijven te loopen, bijna altijd geteerd. Teer beveiligt het touwwerk tegen verstikking door vocht, maar vermindert de sterkte en de buigzaamheid. Geteerd henneptouwwerk wordt o.m. gebruikt voor lijken van tenten en zeilen, voor weeflijnen en opgooilijnen en op zeer kleine vaartuigen nog wel voor staand tuig.” (T.J. Noordraven, Schiemanswerk) Noordraven - Het Touwwerk
de Hanfseil
Hanftau
„Hanftauwerk wird aus den Fasern der Hanfpflanze gemacht, die in großem Maßstab in Rußland, in Ungarn, Italien und den Vereinigten Staaten angebaut wird. Ungeteertes (sog. ‚weißes’) Hanftauwerk wird an Bord von Dampfschiffen, außer für Lot- und Logleinen, wenig gebraucht, obwohl es stärker als Manila ist. Der größte Nachteil von ungeteertem Hanf ist, daß er rasch verrottet, wenn er Wind und Wetter ausgesetzt ist. Deshalb wird Hanfseil, das nicht über Scheiben geführt wird, fast stets geteert. Teer schützt das Tau gegen Verrotten durch Feuchtigkeit, vermindert andererseits die Stärke und Biegsamkeit. Geteertes Hanftau wird u.a. für Lieken von Tenten und Segeln, Webeleinen und dgl. Benutzt und auf sehr kleinen Fahrzeugen noch als stehendes Gut eingesetzt.” (T.J. Noordraven, Schiemanswerk) Noordraven - Das Tauwerk
en hemp rope “Hemp rope is made of fibres of the hemp plant widely grown in Russia, Hungary, Italy and the United States. Untarred (‘white’) hemp rope isn’t used much on steam ships, except for lead lines, although it is stronger than manilla rope, its greatest disadvantage being that it rots easily, if exposed to wind and weather. Unless it is passed through a sheave, hemp rope is usually tarred, the tar protecting the the rope against rot albeit at the cost of its strength and suppleness. Tarred hemp rope is used for the roping of sail, ratlines, etc. as well as for standing rigging of small craft.” (T.J. Noordraven, Schiemanswerk)  
fr corde en chanvre    
es cuerda de cáñamo      
it cavo di canapa      
dk        
se