ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl gnomonische projectie   een kaartprojectie waarbij de afstand van een beeldpunt vanaf de pool op de kaart evenredig is aan de tangens van de afstand tot de pool. Op die wijze worden alle grootcirkels op de aardbol op de kaart als rechte lijnen weergegeven. De gnomonische projectie wordt gebruikt in grootcirkelkaarten ter bepaling van de korste verbinding tussen twee punten en voor de approximatie van de grootcirkel door loxodroomstukken (bepaling van snijpunten met bepaalde meridianen).
de gnomonische Projektion Kartenentwurf, bei dem der Abstand eines Bildpunkts vom Entwurfpol proportional dem Tangens des Polabstands ist. Auf diese Weise werden alle Großkreise auf der Erdkugel in der Karte als Gerade dargestellt. Die gnomonische Projektion findet Verwendung in Großkreiskarten zur Bestimmung der kürzesten Verbindung zwischen zwei Punkten und zur Approximation des Großkreises durch Loxodromenstücke (Schnittpunktbestimmung mit gewissen Meridianen); in Monatskarten und Großkreiskarten für die Ozeane und in Funkortungskarten.
en gnomonic projection a perspectival azimuthal map projection in which the points on the surface of a sphere or spheroid, such as the earth, are conceived as projected by radials from the center to a tangent plane. Great circles project as straight lines. For this reason the projection is used principally for charts for great circle sailing. The projection is neither conformal nor equal area.
fr projection gnomonique  
es proyeccion gnomónica  
it proiezione centrografica
proiezione gnomonica