ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl vlot   een zwemmend plak object  van aan elkaar vastgebonden houten stammen, die de bodem van het vlot vormen, en waarop meeerdere lagen houten stammen gestapeld kunnen worden. Het vlot drijft of 'op zichzelf' (alleen met behulp van mankracht) stroomafwaarts of werd door stoomboten gesleept.  
de Floß   eine schwimmende Lage von nebeneinander - mit Zengel und Wieden - verbundenen Holzstämmen, die den rechtwinkligen Floßboden bilden, auf den weitere Lagen von Holzstämmen geschichtet werden können. Das Floß treibt entweder 'auf sich' (nur mit Mannschaftshilfe) zu Tal oder wird von Dampfern geschleppt.
Die Bemannung eines (Rhein-)Floßes besteht aus dem Floßführer (Meister), dem Koch, den Ankerknechten (gelernten Flößern), den Bankleuten (zur Verstärkung der Mannschaft auf der Gebirgstrecke von Rüdesheim bis hinter die 'Bank' bei St.Goar), den Vorderleuten (Kosaken), die bei auf sich fahrenden Flößen die vorderen Lappen bedienen.
en raft   one or several layers of trunks and logs of wood which are bound together and equipped with anchors, rudders and other gear to be navigated down a river on its own or towed along a waterway, the size of the crew - and the installations for their accommodation - depending on the size of the raft and the distance of travel. In the Rhine basin towed rafts were to be seen until the 1950s. Until the 19th century and the mass production of iron and steel rafts were a major means of transportation, since wood was the main material for construction. The biggest rafts had crews of several hundred men. Since their destination was Holland they were called "Holland rafts".  
fr radeau      
es balsa      
it zattera      
"hollandvlot" - voorgedeelte "Hollandfloß" - Vorderteil "Holland raft" - fore part "radeau hollandais" - partie avant
Modell: Siebengebirgsmuseum Knigswinter / Rhein
"Hollandvlot" - perspectief van achteren
"Hollandfloß" - von achtern gesehen
"Holland raft" - overview from aft
"radeau hollandais" - vue d'arrière
"hollandvlot" - hoofdstuk (middengedeelte) "Hollandfloß" - Hauptstück (Mittelbereich) "Holland raft" - main piece (center part) "radeau hollandais" - pièce de milieu (centre)
nl
"Gingen rond 1900 nog circa 700 houtvlotten vanaf de omgeving van Mainz richting Nederland, door veranderde bouwmethoden en door de vestiging van de industriele houtverwerking in Zuid-Duitsland werd in het begin van de jaren zestig voor de laatste maal aan de waarschuwingsposten in de omgeving van de Lorelei door middel van de rode en witte vlag boven elkaar te kennen gegeven dat een houtvlot in aantocht was.

Het is zeker dat reeds meer dan 1000 geleden houtvlotten erden samengesteld welke Rijn-afwaarts naar hun bestemming dreven. Uit de middeleeuwen dateren schriftelijke overeenkomsten van Hollandse kooplieden die in Main en Bingen bouwhout ankochten en door aldaar gevestigde vlotbedrijven naar ons land lieten transporteren. Plaatsen als Mannheim, Schierstein en Oppenheim stonden bekend als verzamelplaats van het uit het Zwarte Woud en Odenwald afkomstige hout, terwijl de houthaven van Mainz-Kastel de verzamelplaats was van het via de rivier de Main aangevoerde hout." (Rijnsleepvaart)