ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl uitrusten
uitrusting
 

het uitrusten en inrichten van een vaartuig met, resp. het aanbrengen van apparaten, instrumenten en voorwerpen die geen onderdeel uitmaken van het scheepslichaam en de opbouw welke zijn voorgeschreven voor het bedrijf, maar die hetzij benodigd hetzij door de eigenaar worden verlangd. (interieur, machines, masten, lieren, touwen, elektronica aan boord, nautische instrumenten en apparatuur, etc.)

de Ausrüsten
Ausrüstung
das Ausstatten und Einrichten eines Fahrzeugs mit bzw. das Anbringen von Geräten und Gegenständen, die kein Bestandteil des Schiffskörpers und der Aufbauten sind, die für seinen Betrieb vorgeschrieben sind, benötigt oder vom Eigner verlangt werden (Innenausstattung, Maschinen, Masten, Winden, Leinen, Bordelektrik, nautische Instrumente und Geräte usw.).
en fitting out
outfitting
equipment
the delivery and installation of pieces of equipment, accessories and materials that do not come with the ship's hull and its superstructures and which are either necessary for the operation of a vessel or part of the owner's specification (interior fittings, engines, masts, winches, cordage, electric installations, nautical instruments, etc.)
fr équipement
armement
 
es armamento  
it armamento
allestimento