ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl uitvoeren
exporteren
  in algemene betekenis een goed uit het land van oorsprong dwz. over de (douane)grenzen transporteren. In enge betekenis, het uitvoeren van de vereiste formaliteiten die met de uitvoer (export) van waren verbonden zijn, zoals bv. het declareren van de betreffende voorwerpen, het aanvragen van uitvoervergunningen, het tonen van de vereiste documenten bij de douane-autoriteiten, het betalen van in- en uitvoerrechten, etc. Een goed dat uit een land wordt uitgevoerd, wordt in de regel (na doorvoer /transit via verschillende landen) in een ander land ingevoerd.
de ausführen
exportieren
im allg. Sinn eine Ware aus dem Ursprungsland bzw. über dessen Zollgrenzen hinausbefördern.
Im engeren Sinn das Erledigen aller Formalitäten, die mit der Ausfuhr von Waren verbunden sind, wie z.B. Deklarieren der betreffenden Gegenstände, Einholen von Ausfuhrgenehmigungen, Vorlage der entsprechenden Dokumente bei den Grenzbehörden (Zoll), Entrichten von Zöllen und Ausfuhrgebühren usw.
Eine Ware, die aus einem Land ausgeführt wird, wird in der Regel (u.U. nach dem Transit durch verschiedene Länder) in ein anderes Land eingeführt.
en to export generally to transport goods outside a country of origin or to carry it across its customs border.
In a more specific sense to handle the clearance of goods at customs. This includes all formalities such as the declaration of goods, obtaining an export licence, submission of documents at customs, payment of export taxes and fees, etc.
Goods which are exported from one country, usually will be imported into another country (after having passed various transit countries).
fr exporter  
pl    
rus