ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl Het Kanaal   zeeëngte tussen de zuidkust van Engeland en de noordkust van Frankrijk (Bretagne/Normandie) en België, die de Atlantische Oceaan verbindt met de Noordzee. Het smalste stuk (34 km) van de ongeveer 560 km lange waterweg vormt de Str. van Dover . Met een diepte van 120 tot 45 m is Het Kanaal., dat tot de meest bevaren routes van de wereld behoort, omdat het de kortste verbinding naar de havens van de Noordzee is, betrekkelijk ondiep. Hier liggen ook de Britse Kanaaleilanden en het Isle of Wight, die in het noorden worden omsloten door een zijarm van Het Kanaal, The Solent. De grootste havensteden aan Het Kanaal zijn Le Havre (Frankrijk), Southampton en Plymouth (Groot Britannie).
de Ärmelkanal
(Englischer) Kanal
Meerenge zwischen der Südküste Englands und der Nordküste von Frankreich (Bretagne/Normandie) und Belgien, die den Atlantik mit der Nordsee verbindet. Die engste Stelle (34 km) des rd. 560 km langen Wasserwegs bildet die Straße von Dover. Mit einer Tiefe zwischen 120 und 45 m ist der Kanal, der zu den meistbefahrenen Routen gehört, weil er den kürzesten Zugang zu den Nordseehäfen bietet, relativ untief. In ihm liegen die britischen Kanalinseln und die Insel Wight, die im Norden von einem Seitenarm des Kanals, dem Solent, umschlossen wird. Die größten Hafenstädte am Kanal sind Le Havre (Frankreich), Southampton und Plymouth (beide Großbritannien).
en (English) Channel a strait between the English coast in the north and the French/Belgian coast in the south which joins the North Sea to the Atlantic. It is about 563 km long with the Strait of Dover being the narrowest part (34 km from Dover to Cap Gris Nez). Its depth here is only about 45 m. The Channel is one of the busiest routes and shortest access to the North Sea ports. The largest ports in the Channel are Le Havre (France) and Southampton and Plymouth (Great Britain).
fr La Manche  
es Canal de la Mancha  
it (Canale della) Manica