ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl atmosferische druk
luchtdruk
barometrische druk
  meteorologische grootheid, geeft de door de lucht als gevolg van de zwaartekracht ontstane druk op het aardoppervlak aan, of op een lichaam in de aardatmosfeer, die met toenemende hoogte afneemt. De meeteenheid voor de luchtdruk, die wordt gemeten met een barometer, is Pascal, vroeger Bar. Als gevolge van verschillende graden van verwarming ontstaan - in afwijking van de normale druk - thermische druksystemen, zgn. hoge- en lagedrukgebieden en de hierbij behorende bewegingen van de lucht tussen deze gebieden om de drukverschillen te verminderen.  
de Luftdruck
atmosphärischer Druck
barometrischer Druck
meteorologische Größe, bezeichnet den durch die Luft infolge der Schwerkraft hervorgerufener Druck auf die Erdoberfläche bzw. auf einen Körper in der Erdatmosphäre, der mit zunehmender Höhe abnimmt. Die Maßeinheit für den Luftdruck, der mit einem Barometer gemessen wird, ist Pascal, früher Bar. Infolge unterschiedlicher Erwärmung kommt es - abweichend vom 'Normaldruck' - zur Ausbildung thermischer Druckgebilde, sog. Hoch- und Tiefdruckgebiete und zu entsprechenden, druckausgleichenden Bewegungen der Luft zwischen ihnen.
en barometric pressure
atmospheric pressure
atmospheric pressure as indicated by a barometer; pressure exerted by the air on the earth's surface or on an object (e.g. barometer, balloon). The pressure decreases in principle with increasing altitude, however, it may vary on even level due to meteorological conditions. Atmospheric pressure is measured in pascal (formerly bar).
fr pression barométrique  
es presión barométrica
presión atmosférica
 
it pressione atmosferica