ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl Bab el Mandeb  

zeeëngte tusen het Arabisch Schiereiland (Jemen) en de Hoorn van Afrika (Schiereiland Somali), die de Rode Zee via de Golf van Aden verbindt met de Arabische Zee.
De naam "Poort der Tranen" is ontleend aan de gevaren die ermee waren verbonden, of, volgens een Arabische legende het aantal drenkelingen die omkwamen tijdens een aardbeving die Azie en Afrika van elkaar scheidde. De straat meet op zijn smalst ca. 30 km, tussen Ras Menheli op de Arabische zijde en Ras Siyan op het Afrikaanse oever. Het eiland Perim deelte de wateren in een smalle oostelijke doorgang tussen eiland en vasteland, 3 km breed en 30 m diep, Bab Iskender genoemd, en een westelijke doorgang, Dact-el Mayun geheten, met een breedte van 25 km en een diepte van 310 m.

de Bab el Mandeb Meerenge zwischen der Arabischen Halbinsel (Yemen) und dem Horn von Afrika (Djibouti), die das Rote Meer über den Golf von Aden mit der Arabischen See verbindet.
Der Name "Tor der Tränen" rührt von den Gefahren, die damit verbunden werden. Die Straße mißt an der engsten Stelle rd. 30 km zwischen Ras Menheli auf der arabischen Seite und Ras Siyan am afrikanischen Ufer. Die Insel Perim teilt das Gewässer in einen schmalen östlichen Durchbruch zwischen Insel und Festland, 3 km breit und 30 m tief, Bab Iskender genannt, und eine westliche (Dact-el-Mayun), die 25 km breit und 310 m tief ist.
en Bab el Mandeb
Mandab Strait
strait between the Arabian peninsula (Yemen) in the north and the Horn of Africa (Djibouti) in the south. It connects the Red Sea via the Gulf of Aden with the Arabian Sea.
The strait derives its name (Gate of Tears) from the dangers attending its navigation, or, according to an Arab legend, from the numbers who were drowned by the earthquake which separated Asia and Africa.
The strait is at its narrowest about 30 km wide from Ras Menheli on the Arabian coast to Ras Siyan on the African. The island of Perim divides the strait into two channels, of which the eastern, known as the Bab Iskender (Alexander's Strait), is 3 km wide and 30 m deep, while the western, or Dact-el-Mayun, has a width of about 25 km and a depth of 310 m.
fr Bab el Mandeb  
es Bab-el-Mandeb  
it Bab-el-Mandeb  
     
   
 
source: NASA