ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl azimutale projectie  

kaartenprojectie waarbij het aardoppervlak of een gedeelte ervan op een tangentieel vlak aan de aarde wordt afgebeeld. Gebeurt de afbeelding speciaal door projectie van punten van het aardoppervlak vanuit een centraal projectiepunt op het tangentiele vlak dan is sprake van een azimutale projectie.
In een gnomonische projectie ligt het centrale projectiepunt in het middelpunt van de aarde. Het betreft hier een ontwerp waarbij de beelden van grote cirkels rechte lijnen zijn.
Van een stereografische projectie spreken we als het centrale projectiepunt in het tegenpunt tot het aanrakingspunt van het tangentiele vlak met het aardoppervlak ligt. De stereografische projectie geeft de ware hoek weer. Een bijzondere eigenschap van dit type projectie is de ware weergave van de cirkel. Alle cirkels op het aardoppervlak gaan bij de afbeelding weer in cirkels over. Daarbij moeten de rechte lijnen als grensgevallen van cirkels worden gezien. Stereografische projectiekaarten zijn voor de navigatie op hoge breedtegraden geschikt, en als sterrenkaarten te gebruiken.
In een ortografische projectie ligt het centrale projectiepunt in het oneindige. Zij wordt toegepast bij de tekenkundige oplossing van problemen in de sferische trigonometrie en de astronomische navigatie.

de Azimutalprojektion
Azimutalentwurf
radliche Abbildung

Kartenentwurf, bei dem die Erdoberfläche oder ein Teil davon auf eine Tangentialebene an die Erde abgebildet wird. Erfolgt die Abbildung speziell durch Projektion der Punkte der Erdoberfläche von einem Projektionszentrum aus auf die Tangentialebene an die Erde, dann liegen Azimutalprojektionen vor.
Die gnomonische Projektion ergibt sich, wenn das Projektionszentrum im Erdmittelpunkt liegt. Hier handelt es sich um einen vermittelnden Entwurf, bei dem die Bilder von Großkreisen gerade Linien sind. Die gnomonischen Karten werden daher oft Großkreiskarten genannt. Sie sind u.a. für die Großkreisfahrt geeignet. Die
stereographische Projektion ergibt sich, wenn das Projektionszentrum im Gegenpunkt zum Berührungspunkt der Tangentialebene mit der Erdoberfläche liegt. Die stereographische Projektion ist winkeltreu. Eine besondere Eigenschaft dieses Kartenentwurfs ist die Kreistreue. Alle Kreise auf der Erdoberfläche gehen bei der Abbildung wieder in Kreise ber. Dabei müssen Geraden als Grenzfälle von Kreisen zugelassen werden.
Karten in stereographischer Projektion sind als Navigationskarten in hohen Breiten und als Sternkarten geeignet.
Die orthographische Projektion ergibt sich, wenn das Projektionszentrum im Unendlichen liegt. Sie wird zur zeichnerischen Lösung von Aufgaben der sphärischen Trigonometrie und der astronomischen Navigation verwendet.

en azimuthal projection
plane projection
zenithal projection
a map projection on which the azimuths or directions of all lines radiating from a central point or pole are the same as the azimuths or directions of the corresponding lines on the ellipsoid. This classification includes the
- gnomonic,
- stereographic,
- orthographic, and the
- azimuthal equidistant map projections.
fr projection azimutale
projection zénithale
projection centrale
 
es proyección acimutal
proyección cenital
 
it proiezione azimutale