ultramarin marine translations
nl  automatische piloot
stuurautomaat
  apparaat dat de stuurinrichting tesamen met een apparaat voor de plaatsbepaling (kompas, GPS) zelfstandig bedient en het schip op een van te voren vastgelegde koers houdt
de  Autopilot
Selbststeuerapparat
Gerät, das die Ruderanlage im Zusammenspiel mit einem Ortungsgerät (Kompaß, GPS) selbsttätig bedient und das Schiff auf einen festgelegten Kurs hält
en  automatic pilot
automatic helmsman
autopilot
instrument designed to control automatically a vessel's steering gear so that she follows a pre-determined track
fr  pilote automatique
gyro-pilote
 
es piloto automático      
it timone automatico
pilota automatico