ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl buitenhuidversterking aan de scheepseinden    
de Außenhautverstärkung(en) an den Schiffenden  
en panting strengthening of the shell plating  
fr renforcement de borde exterieur des extrémités  
pl    
rus