ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl  uitloopgat   in een sluis, (een van meerdere) opening(en) in de bodem van een sluiskamer op het basisniveau, die voor het vollopen en leeglopen van de sluis met het omloopkanaal in verbinding staat(n);
de  Auslauföffnung in einer Schleuse (eine von mehreren) Öffnung(en) im Boden einer Schleusenkammer auf Höhe der Sohle, die zum Füllen und Leeren der Schleuse mit dem Umlaufkanal in Verbindung steht;
en  drain hole in a lock (one of several) whole(s) in the bottom of a lock chamber connected with the longitudinal culvert to fill and empty the lock chamber during locking.
fr  larron orifices situés au fond de l'écluse, au niveau du radier. Ils permettent le remplissage et la vidange du sas et communiquent avec l’aqueduc;