ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl exportverklaring
uitvoerverklaring
  een formele verklaring of lijst van de te exporteren goederen met aangifte van hun eigenschappen. De verklaring wordt afgegeven aan de douane op de plaats van uitvoer, o.m. tesamen met de uitvoervergunning, indien het goederen betreft waaraan op grond van de geldende wetten bepaalde beperkingen zijn opgelegd. (bv. de export van wapens, technische apparatuur, antiquiteiten, goederen onder embargo, e.d.)  
de Ausfuhrerklärung eine förmliche Erklärung oder Liste der zu exportierenden Güter unter Angabe ihrer Eigenschaften. Die Erklärung wird dem Zoll am Ort der Ausfuhr übergeben, u.U. zusammen mit einer Ausfuhrgenehmigung, falls es sich um Güter handelt, die aufgrund der geltenden Gesetze bestimmten Beschränkungen des Ausfuhrlandes unterliegen (z.B. Ausfuhr von Waffen, technischen Geräten, Antiquitäten, Gäter unter Embargo usw.).
en export declaration a formal statement or list of goods to be exported with an indication of their characteristics. The declaration which is handed over to customs at the port of exit, may have to be accompanied by an export licence, depending on the character of the exported goods and the effective laws concerning export restrictions on certain goods (weapons, technology, antiques, embargoed goods etc.).
fr déclaration d'exportation  
pl    
rus