ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl uitvlaggen   een schip uit het register laten halen, waarin het oorspronkelijk geregistreerd was, om het in het in het register van een ander land te laten opnemen, waarvan de scheepseigenaar voordelen verwacht op grond van de belastingwetten, arbeidswetten en tariefregelingen en/of bepalingen met betrekking tot de scheepsvoering. Typische landen waar schepen worden naar uitgevlagd, zijn Panama, Liberia, Bahama's, Cyprus, Malta en Belize, maar ook Mongolië dat zelf geen enkele toegang tot zee heeft.
de ausflaggen ein Schiff aus dem Register austragen lassen, in den es ursprünglich eingetragen war, um es in das Register eines Landes eintragen zu lassen, das dem Schiffseigner aufgrund seiner Steuergesetze, seiner Arbeitsgesetze und Tarifregelungen und/oder seiner Bestimmungen hinsichtlich der Voraussetzung zur Schiffsführung Vorteile verspricht. Typische Länder, in die Schiffe ausgeflaggt werden, sind Panama, Liberia, Bahamas, Zypern, Malta und Belize, aber auch die Mongolei, die über keinerlei eigenen Zugang zum Meer verfügt.
en to flag out to have a ship scrapped from a register to have it registered in a country that promises tax laws, labour laws and tariffs, rules and regulations concerning the management of a vessel more favourable to the shipowner. Typical countries where ships are flagged out into are Panama, Liberia, the Bahamas, Cyprus, Malta, and Belize. Mongolia is also a haven for those ships although it has no access of its own to the sea.
fr exploiter sous pavillon de complaisance  
pl    
rus