ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl uitbreken   i.p.v. een anker uit de grond trekken /breken.
de ausbrechen i.S.v. einen Anker aus dem Grund ausbrechen;
en to break out to pull an anchor free from the ground;
fr faire déraper  
es desafferrar
desestibar
 
it spedare