ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl drijvend lichaam      
de Auftriebskörper  
en buoyancy tank
buoyancy bag
 
fr caisson de flottabilité
ballonnet de flottabilité
 
pl    
rus