ultramarin.online
nl stabiliteitsarm   afstand tussen de loodrechte lijn door het zwaartepunt en de loodrechte lijn door het drukkingspunt van het schip. Omdat het zwaartepunt zich verandert met de lading, neemt men een fictief punt op de loodrechte door de kiel gaande lijnen aan en telt bij de berekening van de hefarm voor de betreffende diepgang een correlerende correctie op.
de aufrichtender Hebelarm Abstand zwischen der Senkrechten durch den Gewichtsschwerpunkt und der Senkrechten durch den Formschwerpunkt des Schiffs. Da sich der Gewichtsschwerpunkt abhängig von der Beladung ändert, nimmt man einen fiktiven Punkt auf der senkrecht durch den Kiel gehenden Linie an und fügt der Berechnung des Hebelarms für den betreffenden Tiefgang eine entsprechende Korrektur hinzu.
Die kontinuierliche Darstellung der Länge des Hebelarms für verschiedene Tiefgänge und Krängungswinkel ergibt die sog. Pantokarene.
en righting arm
righting lever
the distance between the vertical through the centre of gravity and the vertical through the centre of buoyancy. Because the position of the centre of gravity depends on the (distribution of) loads a virtual point on the centre line is taken as a point of reference. A correction must therefore be added to the calculation to get the the respective righting arm for a given draft.
The continuous representation of the (length of the) righting arm for various drafts and heeling angles results in the cross curves of stability.
fr bras de levier de redressement  
pl    
rus    
     
  stabilteitsarm aufrichtender Hebelarm righting arm bras de levier de redressement
CG zwaartepunt Masseschwerpunkt centre of gravity centre de gravité
CB drukkingspunt Formschwerpunkt centre of buoyancy centre de carène