ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl (aan)trefhoek   hoek tussen de bewegingsrichting van een lichaam en de tangens tot het oppervlak van een getroffen lichaam. Bij een botsing is de trefhoek tesamen met de snelheid waarmee de betroffen lichamen op elkaar botsen maatgevend voor de te verwachten, resp. ontstane schade  
de Aufprallwinkel
Auftreffwinkel
Winkel zwischen der Bewegungsrichtung eines Kórpers und der Tangente zur Oberfläche eines getroffenen Körpers. Bei einem Zusammenstoß ist der Aufprallwinkel zusammen mit der Aufprallgeschwindigkeit maßgeblich für den zu erwartenden bzw. entstehenden Schaden.
en angle of impact in mechanics the acute angle between the tangent to the trajectory at the point of impact of an object and the plane tangent to the surface of the object at the point of impact.
fr angle d'impact  
es ángulo del impacto  
it angolo d'impatto