ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl duidelijk kenbaar richtpunt
duidelijk kenbaar baken
  een object aan de oever of in het water dat op middelbare of grote afstand zichtbaar is en als orienteringspunt dient. Opvallende richtpunten op het land zijn meestal ook op zeekaarten aangegeven.
de auffällige Landmarke ein Gegenstand am Ufer oder im Wasser, der auf mittlere oder große Entfernung sichtbar ist und als Orientierungspunkt dient. Auffällige Landmarken sind oft auch in der Seekarte verzeichnet.
en conspicuous landmark an object at the shore or in the water that is visible at a medium or large distance and therefore serves as a point of orientation. Such landmarks are often designated in maritime charts.
fr amer bien visible  
es marca conspicua  
it punto cospicuo