ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl op- en ondergang (van de sterren)   het rijzen en dalen van de sterren boven, resp. beneden de horizon als gevolg van de dagelijkse schijnbare beweging van de hemel. Als gevolg van de draaiing van de aardas gaan voor de beschouwer alle sterren waarvan de declinatie kleiner is dan de eclipticabreedte dagelijks op en onder. Men maakt onderscheidt tussen de ware en de zichtbare op- en ondergang.
Bij de ware op- en ondergang bevindt zich het middelpunt van de ster in de ware horizon (amplitude methode).
Bij de zichtbare op- en ondergang verdwijnt de bovenrand van de ster net over de kim.
de Auf- und Untergang (der Gestirne) Aufsteigen und Niedersinken der Gestirne über bzw. unter den Horizont infolge der täglichen scheinbaren Himmelsbewegung. Aufgrund der Achsendrehung der Erde gehen für einen Beobachter alle Gestirne, deren Deklination kleiner ist als das Breitenkomplement, täglich auf und unter. Zu unterscheiden ist zwischen dem wahren und dem sichtbaren Auf- und Untergang.
Beim wahren Auf- und Untergang befindet sich der Mittelpunkt des Gestirns im wahren Horizont (Verfahren der Amplitude).
Beim sichtbaren Auf- und Untergang verschwindet der Oberrand des Gestirns gerade in der Kimm.
en rising and set (of the stars) the ascension and descent of stars above and beneath the horizon, caused by the diurnal apparent motion of the sky. Due to the rotation of the earth's axis all stars rise and set every day from the point of an obsorver of which the declination is smaller than the co-latitude. There is a true rising and set and a visible one.
The true rising and set refers to the center of the star being in the true horizon;
The visible rising and set refers to the disappearance of the opper rim of the star in the horizon.
fr lever et coucher (des étoiles)  
pl    
rus