ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl atmosferische straalbreking   refractie die optreedt, wanneer een elektromagnetische straal of een lichtstraal schuin in de aardatmosfeer dringen. Komt de straal uit het heelal, spreekt men van astronomische straalbreking; komt hij van een punt in de nabijheid van het aardoppervlak, spreekt men van terrestrische refractie of straalbreking.
de atmosphärische Strahlenbrechung durch das Medium der Atmosphäre bedingte Brechung eines elektromagnetischen oder Lichtstrahls, der schräg in die (Erd)atmosphäre eintaucht. Kommt der Strahl aus dem Weltraum, spricht man auch von astronomischer Strahlenbrechung, kommt er aus der Nähe der Erdoberfläche, spricht man von terrestrischer Strahlenbrechung.
en atmospheric refraction of rays refraction resulting when a ray of radiant energy passes obliquely through the atmosphere. It is called astronomical refraction if the ray enters the atmosphere from outer space, or terrestrial refraction if it emanates from a point on or near the surface of the earth.
fr réfraction terrestre des rayons  
es refracción atmosférica  
it rifrazione atmosferica